Bezpieczeństwo pracy


Często jest konieczność odseparowania dwóch pomieszczeń od siebie. Takie zadanie spełnia kurtyna paskowa, której zadaniem jest oddzielenie dwóch miejsc od siebie. Taki sposób wycisza oba pomieszczenia oraz blokuje przepływ ciepłego powietrza pomiędzy halami. Zmniejsza też rozprzestrzenianie się zapachów, które mogą być uciążliwe.

Przy spawaniu wymogi BHP mówię, że miejsce musi być zabezpieczone i odizolowane. Ług elektryczny może naświetlić oczy osobom postronnym, a rozgrzany metal poparzyć. Takie miejsce zabezpieczą Kurtyny spawalnicze, które dodatkowo powinny być wentylowane, gdyż w środku może gromadzić się duża ilość szkodliwych dymów i oparów. Mogą one być bardzo szkodliwe dla osoby pracującej na tym stanowisku. Posiadają one wysoki stopień ognioodporności, gdyż mogłyby się zapalić przy spawaniu.

Kurtyny stosowane są też do izolowania dwóch pomieszczeń. Mimo że są zamknięte, to wymagają dodatkowego uszczelnienia. Sprawdza się wtedy kurtyna na drzwi zarówno paskowa, jak i powietrzna. Takie rozwiązanie poprawia komfort pracy oraz jest zgodne z wymogami bhp, jakie obecnie obowiązują w Polsce.