Bezpieczeństwo pracy

Często jest konieczność odseparowania dwóch pomieszczeń od siebie. Takie zadanie spełnia kurtyna paskowa, której zadaniem jest oddzielenie dwóch miejsc od siebie. Taki sposób wycisza oba pomieszczenia oraz blokuje przepływ ciepłego powietrza pomiędzy halami. Zmniejsza też rozprzestrzenianie się zapachów, które mogą być uciążliwe. Przy spawaniu wymogi BHP mówię, że miejsce musi być zabezpieczone i odizolowane. Ług […]

Continue reading